Bagaregården

Bagaregården

Bagergården är en av Göteborgs lummigaste och mysigaste stadsdelar. Gatorna i området är i regel trädkantade och bebyggelsen är blandad. Landshövdingehusens träfasader dominerar men här finns även trävillor, putsade engelska radhus och tegelfastigheter. Stadsdelen kännetecknas av sitt lugn men längs de två huvudgatorna Ånäsgatan och Stockholmsgatan finns ett sprudlande liv. Synonymt med området är också de grönskande och oftast väl omhändertagna innergårdarna. Gården på Storkgatan är inget undantag. I området finns även större grönytor Redbergsparken med sin utsiktsplats och Ånäsfältet där det ständigt hålls aktiviteter. Från Bagaregården är det inte långt någonstans, från hållplatsen runt hörnet nås hela Göteborg med spårvagn och från Redbergsplatsen avgår såväl bussar som spårvagnar. Enkelt når man också den smart dragna cykelbanan som når centrum på ett par minuter och E20/E6 via smidiga påfarter. Delsjöområdets väldiga natur ligger inom cykel- och gångavstånd. Delsjön är ett stort område med stränder, golfabana, fiskevatten, motionsspår, nästintill oändliga promenadstigar och under vintid pulkaåkning, skidåkning, långfärdsskridskor.

Historien om området går långt tillbaka i tiden och namnet kommer från Bagaren som huserade och drev Landeriet som finns kvar än idag. Landeriets historia går tillbaka till 1700-talet då det bedrevs en korgverksamhet i dess lokaler. Landeriet blev ett populärt tillhåll och konkurrerade snabbt med innerstadens krogtäta gator. Den större delen av området uppfördes under 1910- och 1920-tal och Kvarteren väster om Ånäsvägen uppfördes kring sekelskiftet. Bostäderna byggdes främst för stadens arbetare och ansågs på den tiden ytterst moderna då man till skillnad från de äldre byggnaderna installerade WC-utrymmen i trappuppgångarna istället för ett gemensamt dito på innergården. Den då gällande stadsplanen framtagen av Albert Lilienberg blev uppmärksammad internationellt för sitt sätt att kombinera olika tidigare stadsplaner på ett utmärkt sätt, något som givetvis lever kvar än idag. Hela området är markerat som riksintresse och i motiveringarna betecknas det som ett unikt bostadsområde som stått som förebild för andra stadsdelar. Den gamla landeribyggnaden och parken har ett stort lokalhistoriskt värde.